BENJAMIN MILLER OLSSON

01


Det ligger något sakralt över vår generation.

Är vi egentligen inte Guds första barn?

Vi är den första generationen födda i Paradiset

Marknadens glitter är vårt att blotta

Vi påbuds att njuta

Att vara oss själva 


Det finns en spricka i språket

Där vår generation lider

Här hörs ett skrik på hjälp!

Vem är den friska?

Vem är den sjuka?


Hör du också viskningen?

Om en potentiell värld

Ett fadersuppror

Ett motstånd


Guds vackraste gåva är sin frånvaro

Det är upp till oss att tyda

Vår spricka


Lyssna till det latenta

Och du skall höra revolutionens uppkomst i Paradiset!