ISAK WRELAND

ÅNGESTROPJorden
Den eviga lutningen
Skevheten består


Människosläktets kamp
Framåt framåt framåt
I roller vi inte vill spela


Vad blir då av människan?
Jag längtar efter mjukheten
Jag behöver den


Om gud är död,
Var finns vårt paradis?


Tomhet
Jag fruktar inför dig