ANTOLOGI
Under 2021 har Katharsis institut arbetat med en antologi. Projektet kallades först för tidskrift, men eftersom vi inte vet om utgivningen kommer att bli periodisk fick boken slutligen heta Antologi. Den består av tretton texter från totalt tolv författare och är vår första materiella produktion. 

En digital version finns nu att läsa här

Medverkande: Hilda Andersson, Anton Angwald, Sigrid Arén, Edvin Erixzon, Joaquim Fräki Martins, Venessa Koohnavard, Johannes Milich, Benjamin Miller Olsson, Matilda Ohlsson, Elsa Petrone, Petter Valle Bordes, Isak Wreland
Redaktion: Sigrid Arén, Johannes Milich, Benjamin Miller Olsson
Korrektur: Anders Holme
Grafisk form: Björn S. Eriksson
Tryck: Sandstens tryckeri, Göteborg 2021

Finansierad av stiftelsen Paul och Marie Berghaus donationsfond, Göteborgs universitet