EXTERNT


Essä av Sigrid Arén i fotoboken WINDOW SHOPPING av Jäger Márky Arén, 2021
I Jäger Márky Aréns fotobok WINDOW SHOPPING medverkar Sigrid Arén med essän Mannequins. Boken ställdes ut på utställningen för Svenska Fotbokspriset 2022.Artikel av Johannes Milich i tidsskriften Tiden nr 3, 2020
I det senaste numret av tidskriften Tiden frågar sig Johannes Milich om ändamålen helgar medlen. Hur har den grundsats som filosofihistorikern Johann Gottlieb Buhle tillskrev jesuiterna runt sekelskiftet 1800 blivit en symbol för så många av de politiska projektens hyckleri? I västvärldens förhållande till kolonierna, i den sovjetiska kommunismen och i den liberala, globala ekonomin.


Det finns oerhört mycket litteratur i ämnet, men förslag på vidare läsning är:

Michael Azar, Frihet, jämlikhet, brodermord, Symposion, 2001
Albert Camus, Människans revolt, Bonniers, 2002
Herbert Marcuse, Den endimensionella människan, Aldus/Bonniers, 1969

Föreläsning av Benjamin Miller Olsson och Johannes Milich om organisk stadsplanering hos Radar Arkitektur & Planering 12/2 2019
Föreläsning och samtal om att i staden se tiden i arbete. Förhindrar en mekanisk stadsplanering där staden planeras från scratch en meningsfull mänsklig utveckling?

Slutreplik av Johannes Milich i Göteborgs-Posten 12/2 2019
http://www.gp.se/debatt/nyliberalism-g%C3%B6r-konsten-inst%C3%A4llsam-1.13262154


Slutreplik på Dana Pourkomeylian och Jonathan Skagerberg (Centerpartiets ungdomsförbund) som skrev replik på Johannes Milich debattartikel i Göteborgs-Posten 2/2. “Om er marknadsliberala logik får styra kulturpolitiken får vi en kultursektor som präglas av inställsamhet. Inställsamhet är dessvärre ingen vidare källa till kreativitet.”

Debattartikel av Johannes Milich i Göteborgs-Posten 2/2 2019 http://www.gp.se/debatt/politikens-kultursyn-beh%C3%B6ver-f%C3%B6r%C3%A4ndras-i-grunden-1.12896723

Kultur kan vara, men är i de flesta fall inte, en omedelbar tillfredsställelse. Begreppets latinska innebörd ”odling” eller ”bearbetning” vittnar om ett långsiktigt, organiskt tankesätt. [...] En utmanande, dynamisk kulturell miljö kommer inte att växa ut till sin fulla potential förrän beställar-utförarmodellen är begraven. Ty vilken människa ger sig ut och söker på öppet hav om det är bestämt på förhand vad hon ska finna?

Debattartikel av Benjamin Miller Olsson och Johannes Milich i Göteborgs-Posten 28/11-2018 http://www.gp.se/debatt/bygg-m%C3%A5ngfald-inte-enfald-1.11241195

Replik på Älvstadens projektchef Anders Lennart Svenssons debattartikel om identitet i Göteborgs stadsbyggande och arkitektur.

Debattartikel av Benjamin Miller Olsson och Johannes Milich i ETC Göteborg 14/11-2018  https://goteborg.etc.se/debatt/vi-vill-se-mindre-mekanisk-stadsplanering-i-goteborg

När nya uttryck för människans eviga skapande växer fram i Frihamnens   nedlagda bananlager och Kvibergs regementen är Göteborg i rörelse. I den pågående stadsutvecklingens namn tenderar flera av stadens mest levande element att byggas bort. Intressanta kollektiva processer byts ut mot ett fåtals stelbenta detaljplaner. Göteborg ska vara en levande stad i dess praktik, inte bara i kommunens planeringsdokument och mäklarbyråernas reklamblad.