JOAQUIM FRÄKI MARTINS

ESSÄER

Monadens möjliga tillstånd, och betraktelser