OM INSTITUTET


Katharsis institut är ett kulturinstitut. Det kan innebära många olika saker, och sannolikt kommer institutets verksamhet att ha olika betoningar från tid till tid. Vi vet emellertid varför institutet finns och vad vi vill representera i förhållande till andra kulturella institutioner. Vi vet också vad vi gör just nu, liksom vad vi planerar att göra den närmaste framtiden.
    Katharsis institut vänder sig till den sökande. Vi existerar i övertygelsen om att olika former av bildning kan berika såväl våra egna liv som samhället i stort. Vi vill premiera kvalitet över kvantitet. Som en nystartad institution kan vi däremot inte eftersträva perfektionism. I en sådan strävan hade vi förlorat vår sprängkraft, liksom vår tillgänglighet för dem som vill publicera sig, men som ännu inte fattat mod. Kvaliteten ligger därför inte i att varje text är perfekt här och nu, utan i att det finns frön till någonting mer bestående. Katharsis institut ska utveckla författare, inte endast publicera det mest utvecklade. Institutet ska erbjuda en arbetsgemenskap för kulturellt verksamma, oavsett om denna verksamhet är ens huvudsakliga sysselsättning eller ett sidoprojekt. I juni 2022 kommer vi att tillsätta vår första styrelse, där vi gärna involverar fler i vårt arbete. Vi eftersträvar en bredd av erfarenheter och kompetenser.
    Den nuvarande verksamheten har tyngdpunkten i litteratur. Detta innebär ett löpande arbete med publikationer av olika slag, på hemsidan och i fysisk form. Vi intresserar oss för både humaniora och skönlitteratur och publicerar därmed alltifrån lyrik till essäistik.
     Institutet planerar ett ökat fokus på seminarier och föreläsningar. Vi arbetar också med att knyta band till andra kulturella institutioner i Sverige och utomlands.