OÄNDLIGA SAMTAL: Ulysses100
Denna publikation är resultatet av ett samarbete med den irländska ambassaden i Stockholm. År 2022 var det hundra år sedan James Joyces roman Ulysses publicerades i Paris. För att fira detta hundraårsjubileum arrangerades en skrivartävling i ambassadens regi. Institutets Sigrid Arén var ordförande för den jury som shortlistade Nettelblads, Bendixs, Janouchs, Balfes och Gullikssons bidrag för att sedan välja den sistnämnde som vinnare. I denna antologi publiceras de fem texterna tillsammans med bidrag från redaktionen samt kritikern och skribenten Otto Ruin. Avslutningsvis är vi glada över att kunna publicera ett fotoavsnitt från Dublin signerat Ted Godson Treacy.

Antologins mångfacetterade texter visar hur Ulysses än idag ger kraft åt ett oändligt samtal. Kopplingen till Joyces verk varierar, och alla texterna kan gott och väl läsas utan förförståelse av det klassiska verket.

Boken finns att köpa på GML Förlag, Adlibris och Bokus

Medverkande: Austin Gormley, Samuel Gulliksson, Johannes Milich, Ulrika Nettelblad, Joaquim Fräki Martins, Emil Bendix, Ted Godson Treacy, Otto Ruin, David Janouch, Sigrid Arén, Niall Balfe, Benjamin Miller Olsson
Redaktion: Sigrid Arén, Johannes Milich, Joaquim Fräki Martins, Benjamin Miller Olsson
Korrektur: Anders Holme
Grafisk form: Edith Ekström
Tryck: GML Förlag